Transitverkeer

Voor al uw transporten naar Italië verzorgt LH Douane Expeditie de documenten die nodig zijn voor een rimpelvrije afwikkeling aan de grens bij Zwitserland.

U stuurt ons per email of fax de benodigde gegevens, welke door ons verwerkt worden in het douaneformulier dat wij u binnen de zo snelst mogelijke tijd per mail of fax terugsturen, waarna de chauffeur op pad kan naar zijn eindbestemming in Italië.

Intrastat

LH Douane Expeditie meldt Intrastataangiften met de software welke door het land waar de aangifte gedaan moet worden ter beschikking wordt gesteld. Natuurlijk heeft LH Douane Expeditie de volwaardige kennis en ervaring in huis om deze aangiften te maken tot een correcte aangifte die aan alle verplichtingen voldoet welke door het betreffende land gesteld worden. Uw aangiftes worden tijdig voor het verstrijken van de aangiftetermijn, meestal 10 dagen na de aangiftemaand, bij het desbetreffende statistiekburo aangemeld. Voor vragen betreffende Intrastat en ook onze andere diensten neem vrijblijvend contact met ons op.

Uitvoer

Er is sprake van uitvoer als een ondernemer communautaire goederen (goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden) buiten het douanegebied van de EU brengt. Voordat hij de goederen mag uitvoeren, moet hij aan een aantal verplichtingen voldoen.

Voor communautaire goederen die het douanegebied van de Europese Unie (EU) verlaten, moet een aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de Douane. Communautaire goederen zijn goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden, bijvoorbeeld omdat de rechten bij invoer over deze goederen zijn betaald, of omdat de goederen binnen de EU zijn geproduceerd, geoogst of gewonnen.

Let op! Van uitvoer is sprake als u communautaire goederen buiten het douanegebied van de EU brengt.

LH Douane Expeditie zorgt ervoor, dat de verplichte elektronische aangifte tijdig en zonder fouten bij de douane wordt ingediend, zodat u uw goederen zonder oponthoud kunt exporteren.

LH Douane Expeditie maakt gebruik van Sagitta Uitvoer voor deze meldingen, zodat deze verwerkt kunnen worden in het Export Controle Systeem (ECS).

LH Douane Expeditie verzorgt de uitvoerdocumenten voor de uitvoer over de weg naar Noorwegen, Zwitserland, Ijsland, Lichtenstein, Turkije met A.TR.-formulier, Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Marokko­ en verder containervervoer naar alle overzeese landen zoals USA, Afrika, Rusland, Australië enz.

Veel gestelde vragen

Waarom moet er een Instrastat aangifte gemaakt worden?
Deze wordt gemaakt om statistiekgegevens te verzamelen en daarmee een overzicht te krijgen van de goederen die onze EU-landgrenzen passeren. Aangezien er vanaf 01-01-1993 de fysieke controles aan de grenzen binnen de EU niet meer plaatsvinden, worden de gegevens van import(verwerving) en export(leveringen) binnen de EU verzameld door de nationale statistiekdiensten zoals het CBS(Nederland), BNB(België) of het SBA(Duitsland).

Wanneer moet u een Intrastat aangifte maken of laten maken?

Levert u goederen naar of betrekt u goederen van een van de 27 lidstaten van de EU en is de omzet hoger dan de vastgestelde drempel, bent u verplicht een intrastat-aangifte te maken.

Wie moet statistische opgave(intrastat-aangifte) doen?

Elke ondernemer die intracommunautaire leveringen en/of verwervingen verricht, met een omzet welke hoger is dan de voor elk land apart vastgestelde drempel moet een intrastat-aangifte doen. Op de website van het CBS kunt u de drempels van de verschillende EU-lidstaten vinden.

Welke gegevens moeten aan het CBS worden verstrekt?
 • Omschrijving van de goederen volgens de goederennaamlijst(Nomenclatuur) van de EU.
 • Land van bestemming(bij levering).
 • Land van herkomst(bij verwerf).
 • Netto-massa in hele kilogrammen.
 • Bij bepaalde statistieknummer de hoeveelheid in bijzondere maatstaven.
 • De factuurwaarde van de goederen.
 • De statistische waarde bij verwerven van goederen.
 • De aard van transactie (code).
 • De wijze van vervoer(code).
 • Het statistisch stelsel(code).

 • Is een intrastat-aangifte gebonden aan een inlevertermijn?

  In de regel is dit voor de10e werdag na het afloop van de maand waarvan aangifte gedaan moet worden. Het kan per EU-lidstaat verschillen.

  << Naar begin