Transitverkeer

Voor al uw transporten naar Italië verzorgt LH Douane Expeditie de documenten die nodig zijn voor een rimpelvrije afwikkeling aan de grens bij Zwitserland.

U stuurt ons per email de benodigde gegevens, welke door ons verwerkt worden in het douaneformulier dat wij u binnen de zo snelst mogelijke tijd per mail terugsturen, waarna de chauffeur op pad kan naar zijn eindbestemming in Italië.

Uitvoer

Er is sprake van uitvoer als een ondernemer communautaire goederen (goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden) buiten het douanegebied van de EU brengt. Voordat hij de goederen mag uitvoeren, moet hij aan een aantal verplichtingen voldoen.

Voor communautaire goederen die het douanegebied van de Europese Unie (EU) verlaten, moet een aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de Douane. Communautaire goederen zijn goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden, bijvoorbeeld omdat de rechten bij invoer over deze goederen zijn betaald, of omdat de goederen binnen de EU zijn geproduceerd, geoogst of gewonnen.

Let op! Van uitvoer is sprake als u communautaire goederen buiten het douanegebied van de EU brengt.

LH Douane Expeditie zorgt ervoor, dat de verplichte elektronische aangifte tijdig en zonder fouten bij de douane wordt ingediend, zodat u uw goederen zonder oponthoud kunt exporteren.

LH Douane Expeditie verzorgt de uitvoerdocumenten voor de uitvoer over de weg naar Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland, Ijsland, Lichtenstein, Turkije met A.TR.-formulier, Oekraïne, Moldavië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Marokko­ en verder containervervoer naar overzeese landen zoals USA, Afrika, Australië enz.

Momenteel zijn we in voorbereiding om ons servicepakket uit te breiden met het doen van invoeraangiftes. Door de enorme drukte heeft dit proces enige vertraging opgelopen, maar we hopen u hierover zo snel mogelijk te kunnen berichten.